Luovuutta-Läheisyyttä-Yhteistyötä Education, Culture, Politics

Tunturi-Lappi, Kittilä ja sivistystoimen merkitys

 • Levin huipulla juhannuksena 2018
  Levin huipulla juhannuksena 2018
 • Levi järvi kesä 2018
  Levi järvi kesä 2018
 • Punaiset Hiekat syksy 2018
  Punaiset Hiekat syksy 2018
 • Utsuvaara kevät 2018
  Utsuvaara kevät 2018
 • Einari Junttila
  Einari Junttila
 • Ante Aikio joikaa Utsuvaarassa 2018
  Ante Aikio joikaa Utsuvaarassa 2018
 • Kalervo Palsa
  Kalervo Palsa
 • Sivistyksessä tulevaisuus
  Sivistyksessä tulevaisuus
 • Taivaanvuohi Särestöniemi
  Taivaanvuohi Särestöniemi

Sivistystoimen johtaminen ja kehittäminen on äärimmäisen kiinnostava tehtävä Lapissa. Kittilän sivistystoimen johtamisesta ja kehittämisestä minulle on jo ehtinyt syntyä käsitys ja näkemys. Ottaessani vastaan sivistystoimenjohtajan vakituisen viran Kittilän kunnassa, olin valtavan innostunut tehtävästä, sillä ymmärsin Tunturi Lapissa sijaitsevan Kittilän olevan kulttuurisesti ja sivistyksellisesti erittäin monipuolinen mutta myös haasteita asettava alue.

Lapin kuvankaunis ja monipuolisen rikas luonto ovat muovanneet ihmisluonteista persoonia ja karaktäärejä kokonaan toiseen tapaan kuin Etelä-Suomessa. Lapin historia on myös omalta osaltaan luonut ihmistyypit, nykyisen yhteiskunnallisen tilanteen ja asenneilmaston paikallisesti. Vuodenaikojen vaihtelu ei ole voinut olla jättämättä jälkiään niin ympäristöön, ihmisiin kuin toimitatapoihin. Onhan jo ihmisen aineenvaihdunnalle haaste elää usean kuukauden ajan täysin pimeässä.

Kansainvälisyys on aina kuulunut Tunturi Lapin ja Kittilänkin perinteeseen. Vaikutteita on tullut kaikista ilmansuunnista. Kansainvälisyys on noussut ihan uudelle tasolle, sillä matkailuelinkeino menestyy ja kasvaa sellaista vautia, että lentokentät Lapissa ovat vaarassa jäädä liian pieniksi. Kansainvälisyys näkyy myös matkailun työpaikoissa. Tilanne sellainen, että työntekijöitä tulee Kittilään Leville ympäri maailmaa. Sivistystoimi ja koulutus ei voi tällaisessa ympäristössä uinahtaa paikoilleen, vaan sen on kehityttävä ympäristön vaatimusten mukaisesti. Kittilän koulutoimessa esim. kielten opetuksen kehittämiselle on valtava tarve. Kielten opiskelu aloitetaan myöhään ja valikoima on suppea. Paikallinen koulu- ja sivistystoimi kasvattaa ja kouluttaa lapsia- ja nuoria myös paikallisen työelämän tarpeisiin. Koulutusolosuhteet olisi hyvä olla sellaiset, että Tunturi-Lappi saisi myös paikallisista nuorista työvoimaa tarpeisiinsa. Näin myös kittiläläiset nuoret voisivat hakeutua töihin jäädäkseen kotipaikkakunnalle ja kotiseudulle

Etäisyydet antavat oman lisävärinsä sivistystoimen kehittämiseen ja toiminnan järjestämiseen. Onhan Tunturi-Lappi laaja alue.

Alueen ihmisiset ovat lahjakkaita ja älylkkäitä. Varmasti osaltaan erityislaatuisen ja kauniin ympäristön ja kulttuurin rikkauden vuoksi. Yhdellä paikkakunnalla, esim. Kittilässä saattaa olla useita kansanvälisen tason taidemaalareita. Eri alojen taitajia ja osaajia on paljon, niin kaupan kuin eri taiteen alojen alalta. Ihmistyyppi on yksilöllinen, tämä mahdollistaa lahjakkuuden esiin nousemisen näinkin voimakkaalla tavalla määrällisesti ja laadullisesti. Taiteilijat ovat voimakkaita persoonia ja jakavat kannattajansa omiin ryhmiinsä.

Sivistystoimen johtamisessa Tunturi-Lapissa ja Kittilässä moniulotteinen toimintaympäristö ja sen ymmärtäminen on hyvin tärkeää. Sivistystoimea johdettaessa  tulee kaikki edellä kuvattu huomioida. Sivistystoimessa toiminnan tulisi myös noudattaa lakia. Tämäkin tuo oman huomioitavan seikan asioita yhdistettäessä ja eteenpäin vietäessä.

Kansainvälisyys näkyy Kittilässä myös alkuperäiskansojen, saamelaisten kulttuurin ja kielen erityispiirteissä. Lakiin perustuvat saamelaisten oikeuden ja niiden huomioiminen johtamisessa on tärkeää. Näen suurena  rikkautena Tunturi-Lapin alueen  kulttuurisen  ja kielellisen monipuolisuuden. Paikallisessa koulutuksessa kulttuurisen ja kielellisen osaamisen kehittäminen on toimestani aloitettu ja sitä on huomioitu aina varhaiskasvatuksesta Kittilän lukioon ja Levin Alppikouluun saakka.

Oma taustani on myös kansainvälinen, kulttuurisesti ja koulutuksellisesti monipuolinen. Kulttuurinen taustani ja johtamiskoulutukseni ovat antaneet minulle laaja-alaisen ymmärryksen kulttuurisista kokonaisuuksista. Tämä taustani on mahdollistanut sopeutumiseni ja kehittämisnäkemykseni syntymisen Tunturi Lapissa ja Kittilässä

Taustastani johtuen näkökulmani ja visioni Kittilän sivistystoimesta osana Tunturi Lappia on nimenomaan koulutuksen keskus Tunturi Lapissa, kansainvälinen toimintaympäristö huomioiden. Tätä visiota kohti aloitettiin kehittämistyö Kittilän sivistystoimessa.

Tunturi-Lapin ja Kittilän toimintaympäristö asettavat sivistystoimen kehittämiselle ja toiminnalle erilaiset puitteet, kuin on Etelä-Suomessa. Paikalliset kulttuuriset seikat ja etäisyydet on huomioitava. Tunturi-Lapin sivistystoimi kaipaa pitkäjänteistä, turvallista ja kestävää kehitystä. Tunturi-Lapin posiitivinen talouteen ja  elinkeinoihin perustuva kehitys jää vaille vankkaa pohjaa, jos sen sivistystoimi on heikoissa kantimissa ja johtamattomassa tilassa. Mielestäni lappilainen matkaopas tai hiihdonopettaja on parempi kuin muualta tuotu.

Olen omalta osaltani valmis edelleen edistämään Tunturi-Lapin alueen kehittymistä.

http://yle.fi/uutiset/3-10554723

 

Liitän tähän vielä Lapin OAJ:n 10-vuotis juhlassa Levi Panorama Summitissa pitämäni tervehdyspueen vuoron:

"5.10.2018

Hyvät puheenjohtajat ja hyvä juhlaväki,

tuon mukanani Kittilän kunnan sivistystoimen tervehdyksen juhlaanne ja samalla käytän tilaisuutta lausua muutaman sanan liittyen oman kotikuntani sivistystoimeen.

Varhaiskasvatus ja siihen liittyvä kielenopetuskokeilu saamen kielen ”Kultainen kieleni ja Kultainen kulttuurini” hanke, on hyvin onnistunut ja on kehittyvä toimita Sirkan koululla Kittilässä. Saamen kielen hankkeen myötä on opetuksessa voitu hyödyntää myös etäopetuksen mahdollisuuksia ja hankkia muita digitaalisia taitoja. Kielen ja kulttuurin päivittäinen läsnäolo päiväkodissa on avannut polun uuteen oppimiseen myös suomenkielisille lapsille.

Uusi varhaiskasvatuslaki on tuonut lasten tasa-arvoiset oikeudet huolenpitoon, kasvatukseen ja koulutukseen entistä paremmin esille ja huomioitavaksi. Varhaislapsuudessa saatu kulttuurinen ja kielellinen koulutus parhaimmillaan johtaa monipuoliseen ja riittävän aikaisin alkavaan monipuoliseen kieltenoppimiseen ja opiskeluun myös perusopetuksessa ja toisella asteella.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on edistänyt tätä kehitystä uudistuksillaan. Sivistystoimessamme on strategisen suunnittelun ohella myös lähdetty kehittämään toimintakulttuuria suuntaan, missä kulttuurinen ja kielellinen oppiminen on arvokasta.

Näin toimien oppiminen kantaa läpi elinkaaren ja tulevaisuustukijoiden mielestä aikaisempaan tärkeämmälle sijalle on noussut ”Life Long Learning” l. jatkuvan oppimisen teema. Kittilässä hyvänä esimerkkinä senioreiden kulttuurisesta toiminnasta ja oppimisesta on Jouni Palosaaren luotsaama yhdistys nimeltä ”Kittilän Ihmiset” missä +65 vuotiaat seniorit toimivat ja oppivat yhdessä tekemisen kautta.

OAJ on kautta aikojen ollut vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja ja mukana opetuksen ja oppimisen laaja-alaisessa kehittämistoiminnassa.

Näillä sanoilla kiitän ja onnittelen 10-vuotiasta Lapin OAJ ja toivotan menestystä myös tulevaisuuteen!"

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat